Popular Posts

SHANYIIN BAATEE GALTE!

Jiruun jiraachuudhaaf, sadoo tilmaammadhe
Irra finxee shanyii, filee facaafadhe
Ee....
facaasee hin magarree
Biqiltee hin agarre
Caamnii irra aanee, shanyiin baatee hafte
Hongeen natti buutee, sadoon na baqatte
Duuba...
Akkiin ani yaadee, akkii kiyya dabree
Dubbii galtee baree, eegaan obsee sabre
Gaafa kaan ni roobee, roobee ol naqabe
Shanyiin baatee galtee, hele waaniin dhabe.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

interpersonal relationships

Man is not made for life without social contact and communication. The chronicler and the Franciscan Salimbene of Parma recorded an experime...