Popular Posts

ARKACHUUN KOO MURTII!!

Galma kan koo fagoo, kaniin haawwee dhabee
Har'aas qunnamuudhaaf, amna koo jalqabe
Karaansaa fagaatee, guyyaansaa dheeratuus,
Wanniin imaammadhe manaama fakkaatuus,
Arkachuun koo murtii, hin dhabuu barbaade
Akkaan an sif yaaduu, atiis yoo naaf yaadde.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

interpersonal relationships

Man is not made for life without social contact and communication. The chronicler and the Franciscan Salimbene of Parma recorded an experime...