Popular Posts

DURIIN OBSUU BARE!

Imaammadhee Fagoo, fagaadhee fageeysee
Yaada garaa kiyyaa, hundaahu sif ibseetuyh 
Wal hubachuu baannaan, tolee sirraa goree...
Keysii koo madaawuus, duriin obsuu bare.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

interpersonal relationships

Man is not made for life without social contact and communication. The chronicler and the Franciscan Salimbene of Parma recorded an experime...