Popular Posts

DURIIN OBSUU BARE!

Imaammadhee Fagoo, fagaadhee fageeysee
Yaada garaa kiyyaa, hundaahu sif ibseetuyh 
Wal hubachuu baannaan, tolee sirraa goree...
Keysii koo madaawuus, duriin obsuu bare.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Ragaa MEDIA: Sutuumee yaa sutuumee Maal jaajjata Kottuu mee - Sayyoo Dandanaa @Ragaa MEDIA

Sutuumee yaa sutuumee Maal jaajjata Kottuu mee - Sayyoo Dandanaa @Ragaa MEDIA Ragaa MEDIA is the home old and non archived music, songs and...