Popular Posts

Haaddaar Naaf Haraya!

Tiyya naaf hin tahiin, tan tee sif haa taatu
Gurrii kee waan duudeef, qotaan akka haftu.
Waan ati hin dhagenyeef, anis hin dubbadhu
Waan gurrii kee jibbe, anilleen hin fedhu
Haa sii haaftu dubbiin, kuufadhuu haaddaarsii,
Anaan gayuu dura, ifumaaf if caqasii.
Too dubbiin sii galtee, gurrii kee banamnaan,
Guurii gurraa yaaftee, siyaamtuu owwaanaan
Dhugaan na amanii, gaafas sin dhagaya,
Turiinsii hin dulloomsuu, haaddaar naaf haraya.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Ragaa MEDIA: Sutuumee yaa sutuumee Maal jaajjata Kottuu mee - Sayyoo Dandanaa @Ragaa MEDIA

Sutuumee yaa sutuumee Maal jaajjata Kottuu mee - Sayyoo Dandanaa @Ragaa MEDIA Ragaa MEDIA is the home old and non archived music, songs and...