Liked on YouTube: OMN: Barruu Jawaar Mahaammad (Mudde 20, 2018).

OMN: Barruu Jawaar Mahaammad (Mudde 20, 2018).

TAKKA DHUUFUUN DHIIRUMMAA, KAN LAMMATAA HARRUUMMAA, KAN SADEESSOO...?
via YouTube https://youtu.be/SPPTSuOFntk

Featured Post

KOROJO Media Live Stream

via https://youtu.be/qSpENioacpk