Liked on YouTube: Caayaa Hayyoota Bultum - Gumaacha Dhiigaa

Caayaa Hayyoota Bultum - Gumaacha Dhiigaa

Miseensootaa fi hirmaattoonnii Waltajjii marii Caayaan Hayyoota Bultum magaalaa Cirootti qopheessee ture irratti argaman lammiilee balaa adda addaatiin miidhamanif dirmachuudhaaf dhiiga arjooman.
via YouTube https://youtu.be/IARCzA6fm4Q

Featured Post

KOROJO Media Live Stream

via https://youtu.be/qSpENioacpk